VGOmedia Magazine 126

Dit is het 126e nummer van VGOmedia Magazine. En het laatste. Maar geen nood: dat VGOmedia-leden vier keer per jaar een mooi tijdschrift in de bus krijgen (voor de buitenlandse leden in digitale vorm) verandert niet. VGOmedia mag zich verheugen in zeer trouwe leden, maar we vergrijzen en we slagen er op dit moment niet voldoende in nieuw-gepensioneerden aan ons te binden. Daar wordt hard aan gewerkt, maar mede uit financiële overwegingen (we willen de contributie laag houden) heeft het bestuur samenwerking gezocht met de Stichting Omroephistorie. Deze stichting brengt, in samenwerking met het Instituut voor Beeld & Geluid, het kwartaalblad Aether uit, met lezenswaardige artikelen over het verre en recente verleden van omroep en fonografie. Beide besturen hebben besloten gezamenlijk een nieuw tijdschrift te gaan uitgeven, dat een bredere kring lezers bereikt. VGOmedia Magazine zal per 1 januari 2024 samen met Aether opgaan in het nieuwe tijdschrift. Het nieuwe blad zal een andere naam krijgen en ook al verandert de vlag, de lading zal herkenbaar blijven met vertrouwde elementen van beide bladen. Het nieuwe blad verschijnt vier keer per jaar en het aantal pagina’s wordt uitgebreid van 28 of 32 nu naar 48 straks. In dit laatste nummer: Dick Klees blikt met Paul Haenen terug op een lange loopbaan, van zijn vroegste radioherinneringen tot de hedendaagse uitzendingen van Troost TV. Joost Huijsing gaat voor zijn straatnamenrubriek naar de Idzerdaleane in Weidum. Vincent Brugman schreef een stuk over het honderdjarige jubileum van marionettentheater Bert Brugman, zijn vader. In de rubriek Geranium & Co gaat Willem Hekhuis langs bij Bastienne Engel-van der Meer. Bas Nieuwenhuijsen interviewt nieuwslezer Jaap Brand die op zijn 97e nog presentatietrainingen geeft aan collega’s. Evert Kooij duikt in verslaggeving rond de moord op John F. Kennedy, waar de Nederlandse televisie nog wel iets te leren had van de radio.