Stichting Omroephistorie

De stichting Omroephistorie zet zich in voor het levend houden van het materiële en immateriële erfgoed van de elektronische media en de fonografie. Tot het materiële erfgoed horen onder meer gebouwen, zoals de omroepstudio’s in Hilversum en elders, en talloze objecten. Denk daarbij aan gebruiksvoorwerpen, apparatuur en voertuigen, maar ook aan de vele kunstwerken die in opdracht van de media-industrie zijn gemaakt en die vaak nog op publiek toegankelijke plekken te bewonderen zijn. Tot het immateriële erfgoed rekenen we de talloze radio- en tv-programma’s, muziekstukken en andere producties. Maar zeker ook de verhalen van makers, musici, kijkers en luisteraars. Naast de publicatie van Recorder Magazine onderneemt de stichting hiertoe ook andere activiteiten, zoals het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten en rondleidingen.

Het bestuur van de Stichting Omroephistorie

  • Albert Bek
  • Liselotte Doeswijk (secretaris)
  • Herman ‘t Hoen (penningmeester)
  • Ben Groenendijk (voorzitter)
  • Ben Kolster
 

De historie van Stichting Omroephistorie

De stichting kent zijn oorsprong in de Stichting Vrienden van het Omroepmuseum. In 1986 zetten Cees Cabout (onbezoldigd directeur van het Omroepmuseum) en enkele anderen Kwartaalblad Aether op. Na de sluiting van het museum eind 2002 werd de stichting Vrienden van het Omroepmuseum omgezet worden in de stichting Omroephistorie.