Recorder 1

Dit is Recorder

Met dit eerste nummer starten we een nieuw tijdschrift over mediahistorie:
Recorder. Nou ja, nieuw… Recorder is een uitgave van Beeld & Geluid, de
Stichting Omroephistorie en de Vereniging van gepensioneerde medewerkers van de omroep en andere media, VGOmedia en is een voortzetting van de bladen Aether en VGOmedia Magazine.

Net als z’n voorgangers verschijnt Recorder vier keer per jaar. De titel, Recorder, en de ondertitel, Magazine over Mediahistorie, geven weer wat de bedoeling van het tijdschrift is: het vastleggen van het verleden van de media-industrie.