Dr. Alec Badenoch krijgt leerstoel bij Beeld en Geluid

Dr. Alec Badenoch (1971) bekleedt de komende vijf jaar de leerstoel Transnationale Media bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Badenoch is als cultuurhistoricus van media en techniek verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het doel van zijn leerstoel is te onderzoeken hoe transnationale flows van mensen, programma’s, technologieën en ideeën binnen het audiovisuele erfgoed zich tot elkaar verhouden.

Badenoch: ‘’De leerstoel bij Beeld en Geluid biedt me niet alleen de mogelijkheid om in de rijke, multimediale collecties onderzoek te doen, maar ook om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen over de grenzen. Bijvoorbeeld met andere archieven, instituten of overheden, om gemeenschappelijke vraagstukken aan te kaarten.’’ Beeld en Geluid bezit interessante collecties voor transnationaal onderzoek, zoals bijvoorbeeld het archief van de voormalige Wereldomroep. Daarnaast is Beeld en Geluid partner in verschillende internationale projecten zoals EUscreenXL en Europeana Sounds.

Johan Oomen, Manager Kennis en innovatie bij Beeld en Geluid: “Beeld en Geluid heeft een leerstoel in het leven geroepen om het gebruik van zijn audiovisuele collecties te bevorderen en om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Onderzoek kan de toegang tot de collecties verbeteren en opent nieuwe mogelijkheden voor hergebruik van audiovisueel materiaal.” Prof. Bert Hoogenkamp bekleedde deze leerstoel tussen 2008 en 2015.

Dr. Alec Badenoch is als cultuurhistoricus van media en techniek verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij was ontwikkelaar van het internationale digitale museum ‘Inventing Europe’ (, en ‘Radio Garden’ in samenwerking met Beeld en Geluid. Hij is hoofdonderzoeker van het project ‘Transnational Radio Encounters’ van Humanities in the European Research Area (HERA), in samenwerking met prof. dr. Sonja de Leeuw van de Universiteit Utrecht.

Bron: Beeld en Geluid

gerelateerde artikelen