Contact

Contactinformatie

Eindredactie:
Bas Nieuwenhuijsen
06 – 19 92 89 99
redactie@recordermagazine.nl

Kopij

Artikelen van maximaal 1800 woorden, bij voorkeur met beeldmateriaal, kunt u sturen aan de eindredacteur.

Over ons

Recorder Magazine is een uitgave van de Stichting omroephistorie en VGOmedia. Redactie en auteurs werken belangenloos aan het blad en kopij is altijd welkom. 

Helpt u mee Recorder Magazine draaiende te houden? Neem een abonnement! 

De abonnementsprijs voor de vier uitgaven van Recorder in 2024 bedraagt minimaal € 20. Veel lezers maken een hogere bijdrage over om ervoor te zorgen dat Recorder een rijk verleden levendig en bloeiend kan blijven maken in de toekomst.

Doneren is ook mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL09 INGB 0005 6116 96 t.n.v. Stichting Omroephistorie.

De redactie van Aether Magazine in het atrium van Beeld & Geluid