Aether 149

“Maarrr… wij komen terug”, zoals Theo Uden Masman na de optredens van The Ramblers placht te zeggen. De redactie van Aether zegt het hem nu na, in verband met onze fusie met VGOmedia Magazine. De titel Aether laten we achter ons om met een verenigde en versterkte redactie verder te gaan onder een nieuwe naam. Aether, hoe mooi die titel ook is, dekte eigenlijk de lading van het blad niet. De ondertitel die lange tijd is gevoerd, Tijdschrift over de geschiedenis van de omroep en de fonografie, deed dat beter.

Het woord ‘aether’ drukte in elk geval iets uit van ‘media’ en dankzij de archaïsche spelling ook ‘historie’. Dat zijn de kernbegrippen geweest in de afgelopen decennia en dat zullen ze blijven. Aether gaat nu samen met VGOmedia Magazine op in een nieuw tijdschrift over mediahistorie.

Sinds de allereerste editie van Aether uitkwam, hebben veel mensen aan het blad meegewerkt. De huidige redactie is hen zeer erkentelijk, want zonder hun inspanningen had Aether niet kunnen bestaan. Maar onze grootste dank gaat natuurlijk uit naar u, onze lezers. zonder lezers zou het blad zinloos zijn. Velen van u hebben Aether jarenlang trouw gevolgd, gecorrigeerd en aangevuld en zodoende een onmisbare bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze publicaties.

Wij vertrouwen erop, dat u dat tot in lengte van jaren blijft doen, en dat u ook in het vernieuwde tijdschrift telkens weer artikelen aantreft die interessant en onderhoudend zijn en veel leesplezier opleveren.

Graag tot ziens dus!