16 december: Afscheidscollege prof. dr. Huub Wijfjes

Vrijdag 16 december houdt prof. dr. Huub Wijfjes zijn afscheidsrede als hoogleraar Geschiedenis van de Nederlandse radio en televisie (Erik de Vries Leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam. De rede heeft de titel: ‘De wetten van televisie en de emancipatie van de private emotie’. Door televisie is de private emotie van burgers meer centraal komen te staan in het publieke debat. Dat heeft zeer positieve kanten (emancipatie, ontspanning, (h)erkenning…) maar brengt ook verschijnselen met zich mee die als negatief of ongewenst worden ervaren: de rol van private emoties in politiek, journalistiek en sport bijvoorbeeld. In hoeverre spelen de specifieke eigenschappen van het medium televisie (de ‘wetten’) daarbij een rol en hoe moeten we dat in historisch perspectief waarderen? Die vraag staat centraal tijdens het afscheidscollege van Huub Wijfjes.
 
Belangstellenden zijn welkom 16 december om 16:30 in de Aula te Amsterdam (Singel 411/hoek Spui). Er komt ook een livestream, die zal t.z.t. te vinden zijn via de site van de UvA.
De leerstoel voor de geschiedenis van de Nederlandse radio en televisie is in 2008 ingesteld. De leerstoel is een gezamenlijk initiatief geweest van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum en de Stichting Erik en Hans. De leerstoel kreeg de naam van de in 2004 overleden televisiepionier Erik de Vries. Huub Wijfjes werd in september 2009 benoemd voor twee dagen per week en verzorgde onderwijs bij de opleidingen op het terrein van televisie, audiovisuele archieven en journalistiek.
Lees verder: huubwijfjes.nl

gerelateerde artikelen